PRISER

Medlemskap 1200 NOK

Medlemskap ektefelle/samboer 1000 NOK

Medlemskap bedrift 1595 NOK
Inkluderer en helsekontroll

Medlemskap bedrift plus 1995 NOK
Inkluderer en helsekontroll og gir tilgang til VIP medisin

Konsultasjon voksne 30 min 895 NOK
Konsultasjon barn/student 30 min 595 NOK
Helsekontroll 1495 NOK
Sendeprøve 300 NOK
Lokal prøve 250 NOK

* Lokale prøver er CRP, urinstix, Hb, streptokokk